Inicio La empresa Servicios Estudios de mercado Contactar
Traballe con nós: Curriculum Vitae
Estratexia Plus

 

No seguinte formulario pode achegarnos o seu Curriculum Vitae, que será tido en conta nos procesos de selección de persoal que a empresa realiza no marco de desenvolvemento das súas actividades.


Confidencialidade e protección de datos
ESTRATEXIA PLUS, S.L. con domicilio social na Rúa Serra, n° 9, baixo dereita (36002-Pontevedra-Galicia), e provista do N.I.F. B-36.39.53.17.
1. ESTRATEXIA PLUS, S.L. cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, de maneira que incorpora as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para a seguridade dos seus datos.
2. De acordo coa L.O. 15/1999 de 13 de Decembro de Protección de Datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos persoais subministrados a través do seu currículum, do formulario o por calquera outro medio que se xere no seu caso como consecuencia do proceso de selección, serán incorporados a un ficheiro de datos titularidade de ESTRATEXIA PLUS, S.L. coa finalidade de utilizalos para funcións de procesos de selección, contratación de persoal e informar de ofertas de emprego da empresa. 3.O usuario acepta e consinte expresamente a incorporación dos seus datos persoais ao referido ficheiro, así como o tratamento dos seus datos persoais.
4. Ao facilitar a dirección do seu correo electrónico e o número de teléfono móvil, autoriza á utilización destes medios para a recepción das nosas comunicacións.
5. O usuario pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición e revocación, dirixindo unha carta a ESTRATEXIA PLUS, S.L. Rúa Marquesa, nº5, 4ºA (36002-Pontevedra-Galicia), indicando expresamente o dereito que desexa exercitar.

Estratexia Plus, S.L.

R/ Serra, n°9, Baixo dereita   36002-Pontevedra (Galicia - Spain)

Telf.: (+34) 986 10 94 10 FAX: (+34) 986 10 94 03

info@estratexiaplus.com